Споразум о међународном друмском саобраћају

9. децембра 2011. ступио је на снагу Споразум о међународном друмском саобраћају
између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације.
(“Службени гласник Републике Србије- Међународни уговори”, број 08/11)
Споразум Србија- РФ

Извор: Привредна комора Србије