Осигурање робе у транспорту

Осигурање робе у транспорту пружа свим учесницима у међународној трговини сигурност без које се модерни инструменти спољне трговине не могу ни замислити.
Ако сте у свету међународне трговине, искористите предност и осигурајте Вашу робу путем карго полисе UNIQA осигурања.КАКО ДА ЗАШТИТИТЕ ВАШ ИНТЕРЕС ?

1. У копненом међународном траспорту 
Основ за осигурање робе (КАРГО) у друмском транспорту одређује “INCOTERMS“, разграничењем тачке и момента преласка ризика власништва између продавца и купца, на основу уговореног купопродајног паритета.
Постоји суштинска разлика између осигурања робе и осигурања одговорности, као потпуно различитих врста осигурања, услед чега долази до спорова и значајних штета које, највише, сносе власници роба.

Осигурање одговорности возара покрива искључиво штете, за доказану субјективну одговорност возара, по међународној Конвенцији “CMR” о друмском превозу, и не представља никакав аутоматизам за признавање штета на роби.

Осигурање робе (КАРГО) има јасно дефинисане осигуране ризике, принцип „Numerus Clausus”, док код осигурања одговорности возара по “CMR” Конвенцији Осигуравачи цене и разматрају све чињенице и околности везане за штетни догађај при одлучивању о праву на накнаду.
У случају догађања оштећења или губитка на пошиљци у друмском превозу обавеза доказивања евентуалне одговорности возара пада на терет власника робе што по правилу резултира дуготрајним и потпуно неизвесним процесом.
Произилази да докле год се возар држи обавеза из Конвенције (CMR), уговора о превозу и јавно-правних прописа, у случају догађања оштећења или губитка на пошиљци, не постоји основ за аутоматизам за признавање штета на роби.

*На основу значајне осигуравачке праксе, закључујемо да је, у зависности од уговореног паритета по “INCOTERMS”-у, осигурање робе путем карго полисе једина могућа заштита интереса Вас као власника роба.

2. У поморском транспорту
Истичемо да поред стандардних транспортних ризика које покривају “Institute Cargo Clauses” осигурање карга обезбеђује власнике роба и од тзв. “ризика поморског права” што у случајевима проглашења Генералне хаварије може битно помоћи власнику робе да превазиђе ванредну ситуацију.
Према поморском праву свака појединачна пловидба сматра се заједничким пловидбеним подухватом власника брода и свих осталих власника роба. Упркос томе што у највећем броју случајева не постоји опасност од потонућа брода или губитка терета бродар користи своје право да обавеже власнике роба да учествују у трошковима хаварије односно контрибуције у поправци брода.
“General Average Adjusters”/водитељ генералне хаварије (неутрална лиценцирана кућа коју проглашава овлашћена међународна институција), у луци претовара, ставља забрану даљег транспорта свих контејнера док:

1) за пошиљке чији су власници осигурали терет (карго) њихови Осигуравачи не потпишу “Average Guarantee/Bond” (гаранција да ће осигуравајућа кућа по основу полисе осигурања контрибуирати трошкове хаварије) чиме се контејнери ослобађају да наставе предвиђену транспортну релацију или

2) за пошиљке које нису карго осигуране њихови власници не положе новчане депозите или банкарске гаранције.
Проcес ликвидације генералне хаварије у просеку траје најмање годину, две или више, а износ депозита или висина банкарске гаранције креће се од 10% од вредности робе па навише.

*Понављамо да је, у зависности од уговореног паритета по “INCOTERMS”-у, осигурање робе путем карго полисе једина могућа заштита интереса власника роба.

Извор: “UNIQA” осигурање робе у транспорту