Андреј Георгијевич Силајев- хералдички истраживач и уметник

А.Силајев се родио у Москви 16.12.1946. у породици грађевинског инжењера.Високо образовање стекао је у Московском архитектонском факултету где су главни предавачи по специјалности “Архитектурно пројектовање” били Душкин и Белопољски. 1972. одбранио је дипломски рад , после чега је одслужио војску .
На крају 1970-их приступио је у Московски обједињени комитет сликара-графичара и од 1980. потпуно се прикључио послу у области примењене графике.
У том периоду учествовао је у пет групних изложби сликара-графичара у  Малој Грузинској и две међународне-  у Москви и Ној Улму   –  Немачка. Сви радови са последних изложби купили су западно-европски и јапански колекционари .


Постепени повратак архитектури догодио се 1982-83. , када је по захтеву Калињинградског покрајинског музеја радио пројекат Војно историјског музејног комплекса  који је укључио и кинегсбергшку тврђаву и околину. Према оценама Института војне историје Министарства одбране СССР и западно-немачких експерата тај комплекс могао би да буде један од најбољих музеја те врсте у Европи , али промена  политичког курса државе 1985. довела је до потпуне обуставе рада .Без обзира на то историјско архитектонска и пројектна истраживања по Источној Прусији су се наставила. Заједно са колегама основано је приватно архитонско-рестаураторско друштво , које је постало  пионир у делу музејификације  споменика архитектуре  и историјских центара древних градова Русије. Али следеће политичке промене,ако не заувек ,онда задуго искључили су ту грану домаће научне и архитектонске делатности из списка потребних.
Од 1994. аматерско бављење хералдиком прерасло је у професионално и годину дана касније дошао је позив на рад у Научно-истраживачки историјски центар Федералне граничне службе Руске Федерације.За 6 година рада у Центру непосредно је учествовао  у стварању система херадичких знамења за граничаре РФ,а тада су се и појавили  и први штампани чланци на тему  историје и хералдике. Искуство рада у ФПС затим било је настављено у ФАПСИ   – Федералној агенцији веза и информације при кабинету Председника РФ.
2002. изашла је прва книга  –  «Почеци руске хералдике»  а 3 године касније  – обимно истраживање историјских  и религиозних корена великоруског националног грбовођења  –  « Ренесанса руске хералдике».
Касније већи део тог материјала послужио је као основ за сајт www.silaev-ag.ru ,који је и данас један од малобројних у Русији посвећених слободном хераладичком стваралаштву.

ПУБЛИКАЦИЈЕ:
О гербе и флаге Общества купцов и промышленников России // Гербовед. 1995. №7. С. 94-96.
Геральдика и правовое общество // Гербовед. 1997 .№ 14. С. 90-101.
Геральдика и правовое  общество // Герольд. 1997. № 1. С. 67-80.
Таинство геральдики // Герольд. 1997. №1. С. 10-34.
Первые шаги русской военной геральдики // Герольд. 1997. №1. С. 47-66.
Таинство геральдики // Геральдический сборник [Федеральной  пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 14-35.
Взгляд на историю и развитие русской военной геральдики // Геральдический сборник [Федеральной пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 57-70.
Новые нарукавные знаки // Геральдический сборник [Федеральной пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 75-79.
Истоки русской символики // Военно-исторический сборник ФПС России. М., 1998. С. 45-48.

Монографије:
Истоки русской геральдики. М., 2002 (Второй тираж – 2003).
Возрождение русской геральдики. М., 2005.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

БИОГРАФИЯ
Андрей Силаев родился в Москве 16 декабря 1946 года в семье  инженера-строителя. Высшее образование получил в Московском архитектурном институте, где ведущими профессорами по специальности «Архитектурное проектирование» были А.Н. Душкин и Я.Б. Белопольский. Защитил в 1972 году дипломный проект, после чего прошел срочную службу в Советской Армии,.
В конце 1970-х годов вступил в Московский объединенный комитет художников-графиков и с 1980 года целиком переключился на работу в области станковой графики.  В этот период участвовал в пяти групповых выставках художников-графиков на Малой Грузинской и в двух международных – в Москве и Ной Ульме (Германия).   Все выставлявшиеся на последних выставках работы были приобретены западноевропейскими и японскими коллекционерами.
Постепенный возврат к архитектуре наметился в 1982-83 годах, когда по заказу Калининградского краеведческого музея был выполнен проект Военно-исторического музейного комплекса, включавшего в себя кенигсбергский форт №5 и окружающую территорию. По оценкам Института военной истории Министерства обороны СССР и западногерманских экспертов этот комплекс мог бы стать  одним из лучших музеев подобного рода в Европе, но наступившая в 1985 году смена политического курса страны привела к полному прекращению работ. Тем не менее историко-архитектурные и проектные изыскания по Восточной Пруссии были продолжены, и созданное совместно с коллегами собственное кооперативное архитектурно-реставрационное объединение оказалось пионером в деле музеефикации памятников архитектуры и исторических центров древних городов России. Однако очередные политические перемены если не навсегда, то надолго исключили эту область отечественной научной и архитектурной деятельности из числа востребованных.
С 1994 года любительское увлечение геральдикой переросло в профессиональное, и год спустя   поступило приглашение на работу в Научно-исследовательский исторический Центр Федеральной пограничной службы Российской Федерации. За шесть лет работы в Центре непосредственно участвовал в создании системы геральдического обеспечения российских пограничников, тогда же появились и первые публикации статей по вопросам истории и практики геральдики. Опыт работы в ФПС был затем продолжен в ФАПСИ (Федеральное Агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ), где также создавалась целостная система геральдического обеспечения.
В 2002 году увидела свет первая книга – «Истоки русской геральдики», а спустя три года – объемное исследование исторических и религиозных корней великорусского национального гербоведения – “Возрождение русской геральдики”.  Впоследствии значительная часть опубликованных материалов послужила основой персонального сайта www.silaev-ag.ru, служащего  на сегодняшний день одним из немногих в России форумов свободного геральдического творчества.

ПУБЛИКАЦИИ
Статьи:

О гербе и флаге Общества купцов и промышленников России // Гербовед. 1995. №7. С. 94-96.
Геральдика и правовое общество // Гербовед. 1997 .№ 14. С. 90-101.
Геральдика и правовое  общество // Герольд. 1997. № 1. С. 67-80.
Таинство геральдики // Герольд. 1997. №1. С. 10-34.
Первые шаги русской военной геральдики // Герольд. 1997. №1. С. 47-66.
Таинство геральдики // Геральдический сборник [Федеральной  пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 14-35.
Взгляд на историю и развитие русской военной геральдики // Геральдический сборник [Федеральной пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 57-70.
Новые нарукавные знаки // Геральдический сборник [Федеральной пограничной службы РФ]. М., 1998. С. 75-79.
Истоки русской символики // Военно-исторический сборник ФПС России. М., 1998. С. 45-48.

Монографии:
Истоки русской геральдики. М., 2002 (Второй тираж – 2003).
Возрождение русской геральдики. М., 2005.

ТЕКСТ И ИЛУСТРАЦИЈЕ: АНДРЕЈ Г. СИЛАЈЕВ   http://www.silaev-ag.ru/