Услови коришћења

Сајт www.drugdrazic.com уређује Марко Дражић. Коришћењем овога сајта пристајете на следеће Услове коришћења (у даљем тексту: Услови):

1. Везе ка другим сајтовима

Марко Дражић се не сматра одговорним за садржај сајтова чији линкови су наведени на сајту www.drugdrazic.com , јер нема контролу над уређивањем наведених сајтова и њихових садржаја.

2. Одговорност

Марко Дражић не пружа гаранције било које врсте на тачност информација презентованих на овом сајту ( www.drugdrazic.com). Марко Дражић неће бити ни под којим околностима одговоран за директну или индиректну штету насталу употребом информација презентованих на овом сајту.

3. Ауторска права

Сав материјал: текстови, слике, видео и звук, који се појављују на овом сајту су ауторско право Марка Дражића уколико није другачије наглашено. Употреба и репродукција материјала се може вршити једино уз дозволу Марка Дражића.

Наведено се не односи на употребу имена, слика и логоа (види тачку 4.).

Када год нешто од материјала са овога сајта буде употребљено неопходно је навести извор, тј. назив овога сајта, као и носиоца ауторског права.

Дозвола за употребу и репродукцију материјала се не односи на материјал који потпада под ауторско право трећих лица. У том случају дозвола за употребу и репродукцију материјала се мора тражити од тих носиоца ауторских права.

За сваку другу употребу материјала са овога сајта која није наведена у Условима обратите се Марку Дражићу. Непотпуни захтеви (изостављање имена и презимена захтеваоца, организације/фирме, телефонског броја и адресе: електронске и поштанске) неће бити узети у разматрање.

4. Имена, слике и заштитни знаци (логои)

Имена, слике и логои, који идентификују/представљају Марка Дражића и/или било које треће лице, презентовани на овом сајту у виду информација, производа и услуга су ауторско право Марка Дражића и трећих лица.

Уколико добијете одобрење Марка Дражића да се позовете на неку информацију или линк овога сајта, можете користити имена, слике и логое једино у вези са линком овога сајта и под условима из тачке 3.

Захтеви за употребом имена, слика и логоа се морају упутити Марку Дражићу. Непотпуни захтеви (изостављање имена и презимена захтеваоца, организације/фирме, телефонског броја и адресе: електронске и поштанске) неће бити узети у разматрање.